Tìm kiếm     Mời bạn nhập số báo danh hoặc tên:
 

* Hướng dẫn tra cứu điểm thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2016-2017:

+ Bạn có thể tìm kiếm theo số báo danh hoặc tên.

+ Nếu bạn tìm kiếm theo tên bạn phải điền cả dấu (Ví dụ: Đức, Thành, Xuân,...)

+ Nếu bạn tìm kiếm theo số báo danh bạn phải nhập đầy đủ số báo danh (Ví dụ: 120123, 04052,...)

+ Tiếng Việt dùng theo mã Unicode, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.


Copyright © Department of Education and Training in Binh Phuoc. Design by Nguyen Van Thanh.