Tìm kiếm     Nhập SBD hoặc tên:    
 

* Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014:

+ Bạn có thể tìm kiếm theo số báo danh hoặc tên.

+ Nếu bạn tìm kiếm theo tên bạn phải điền cả dấu (Ví dụ: Đức, Thành, Xuân,...)

+ Nếu bạn tìm kiếm theo số báo danh bạn phải nhập đủ các chữ số (Ví dụ: 070015, 030050, 050243,...)

+ Tiếng Việt không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

+ Tiếng Việt dùng theo mã Unicode.


Copyright © Department of Education and Training in Binh Phuoc. Design by Nguyen Van Thanh